De meest voorkomende bijwerkingen na toediening van de aanbevolen dosis kunnen worden toegeschreven aan de anticholinerge eigenschappen van tiotropiumbromide of de ß2-adrenerge eigenschappen van olodaterol, de twee werkzame bestanddelen van Spiolto Respimat. Het gaat dan bijvoorbeeld om slapeloosheid, nasofaryngitis en duizeligheid. Maar ook hartritmestoornissen, een snellere hartslag, hartkloppingen of een verhoogde bloeddruk komen voor. Het optreden van huiduitslag kan worden gezien als een overgevoeligheidsreactie op Spiolto Respimat, en net als bij alle plaatselijk geabsorbeerde geneesmiddelen kunnen ook andere overgevoeligheidsreacties optreden.

Voor een volledig overzicht van de bijwerkingen wordt verwezen naar de SmPC tekst van Spiolto Respimat.

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl).