Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik of heeft u andere vragen met betrekking tot dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Spiolto Respimat is uitsluitend bestemd voor inhalatie.

De Spiolto Respimat inhalator geeft het geneesmiddel langzaam en rustig af. Hierdoor kunt u het gemakkelijk inhaleren in uw longen. Het middel is vierentwintig uur werkzaam. U hoeft Spiolto Respimat dus maar eenmaal daags te gebruiken, bij voorkeur op steeds hetzelfde tijdstip. Neem bij ieder gebruik de werkzame dosis van twee inhalaties. Omdat COPD een langdurige (chronische) ziekte is, moet u Spiolto Respimat elke dag inhaleren en niet alleen als u symptomen ervaart.

Neem niet meer dan de aanbevolen dosering. Als u een dosis vergeten bent, inhaleer dan de volgende dag op het gebruikelijke tijdstip uw volgende dosis. Neem geen extra dosis om een vergeten dosis in te halen. Overleg met uw arts of apotheker voordat u stopt met het gebruik van dit middel. Als u stopt kunnen de COPD‑symptomen verergeren.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe u de Spiolto Respimat inhalator gebruikt en onderhoudt. Volg de instructies nauwkeurig op. Bij juist gebruik bevat de patroon voldoende geneesmiddel voor dertig dagen (zestig inhalaties voor dertig werkzame doses). U vindt de instructies ook op de achterzijde van de bijsluiter.

Hier vindt u een instructie video over het gebruik van de Respimat.

Gebruiksaanwijzing

Introductie

Spiolto Respimat (tiotropium bromide en olodaterol). Lees deze aanwijzingen voordat u Spiolto Respimat gaat gebruiken.

U hoeft deze inhalator slechts EENMAAL PER DAG te gebruiken. Neem bij ieder gebruik TWEE INHALATIES.

Inhalator met stappen

Spiolto Respimat inhalator en de Spiolto Respimat patroon

 • Als de Spiolto Respimat langer dan 7 dagen niet is gebruikt, richt dan één inhalatie naar de grond.
 • Als de Spiolto Respimat langer dan 21 dagen niet is gebruikt, herhaal dan de stappen 4 tot en met 6 onder “Gereedmaken voor het eerste gebruik” tot een wolk te zien is. Herhaal dan stap 4 tot en met 6 nog drie keer.
 • Raak de prikker in de doorzichtige houder niet aan.

Hoe onderhoudt u de Spiolto Respimat

Maak het mondstuk, inclusief het metalen deel in het mondstuk, minstens een keer in de week schoon met een vochtige doek of tissue. Een lichte verkleuring van het mondstuk beïnvloedt de werking van de Spiolto Respimat inhalator niet.
Maak, indien nodig, de buitenkant van uw Spiolto Respimat inhalator schoon met een vochtige doek.

Wanneer moet u een nieuwe Spiolto Respimat gaan gebruiken

Inhalator

 • Uw Spiolto Respimat inhalator bevat 60 inhalaties (30 doses) indien gebruikt zoals aangegeven (twee inhalaties eenmaal per dag).
 • De dosismeter geeft ongeveer aan hoeveel doses er nog over zijn.
 • Als de dosismeter in het rode gebied van de schaalverdeling terecht komt, moet u een nieuw recept gaan halen; er is nog voor ongeveer 7 dagen (14 inhalaties) over.
 • Als de dosismeter het einde van de schaalverdeling bereikt, blokkeert uw Spiolto Respimat automatisch – er kunnen dan geen doses meer vrijkomen. De doorzichtige houder kan dan niet meer gedraaid worden.
 • Spiolto Respimat moet drie maanden na het eerste gebruik worden weggegooid ook al is het niet, of niet volledig, gebruikt.

Gereedmaken voor het eerste gebruik

Inhalator

1. Verwijder de doorzichtige houder

 • Houd de kap gesloten.
 • Druk op de veiligheidsknop en trek met uw andere hand tegelijkertijd stevig de doorzichtige houder los.
Inhalator

2. Plaats de patroon

 • Plaats het smalle uiteinde van de patroon in de inhalator.
 • Plaats de inhalator op een hard oppervlak en duw deze stevig naar beneden tot deze op zijn plaats klikt.
Inhalator

3. Plaats de doorzichtige houder terug.

 • Schuif de doorzichtige houder terug totdat deze klikt.
Inhalator

4. Draai.

 • Houd de kap gesloten.
 • Draai de doorzichtige houder in de richting van de pijlen op het etiket totdat deze klikt (een halve draai).
Inhalator

5. Open.

 • Open de kap totdat deze helemaal openklapt.
Inhalator

6. Druk.

 • Richt de inhalator naar de grond.
 • Druk op de ontspanner.
 • Sluit de kap.
 • Herhaal de stappen 4-6 totdat er een wolk te zien is.
 • Herhaal de stappen 4-6 nog driemaal, nadat de wolk te zien is.

Uw inhalator is nu klaar voor gebruik. Deze stappen hebben geen invloed op het aantal beschikbare doses. Na het gereedmaken zal uw inhalator 60 inhalaties (komt overeen met 30 therapeutische doses) kunnen afgeven.

Dagelijks gebruik

Inhalator

Draai

 • Houd de kap gesloten.
 • DRAAI de doorzichtige houder in de richting van de pijlen op het etiket totdat deze klikt (een halve draai).
Inhalator

Open

 • OPEN de kap totdat deze helemaal openklapt.
Inhalator

Druk

 • Adem langzaam en volledig uit.
 • Sluit uw lippen om het uiteinde van het mondstuk zonder de luchtgaten af te dekken. Richt de inhalator naar uw keelholte.
 • Terwijl u langzaam en diep inademt door uw mond, DRUKT u op de ontspanner en blijft u langzaam zo lang als voor u comfortabel is inademen.
 • Houd uw adem 10 seconden in of zo lang als voor u comfortabel is.
 • Herhaal Draai, Open, Druk, zodat u in totaal 2 inhalaties binnenkrijgt.
 • Sluit de kap tot het volgende gebruik van de inhalator.

Antwoorden op veelgestelde vragen

Het is lastig om de patroon voldoende diep te plaatsen.
Heeft u per ongeluk de doorzichtige houder gedraaid voor het plaatsen van de patroon? Open de kap, druk op de ontspanner, plaats vervolgens de patroon.
Heeft u de patroon geplaatst met het brede uiteinde eerst?
Plaats de patroon met het smalle uiteinde eerst.

Ik kan de ontspanner niet indrukken.
Heeft u de doorzichtige houder gedraaid? Zo niet, draai de doorzichtige houder in een continue beweging totdat deze klikt (een halve draai).
Geeft de dosismeter op de Spiolto Respimat nul aan?
De Spiolto Respimat inhalator blokkeert na 60 inhalaties (30 therapeutische doses). Maak uw nieuwe Spiolto Respimat inhalator gereed en gebruik deze.

Ik kan de doorzichtige houder niet draaien.
Heeft u de doorzichtige houder al gedraaid? Als de doorzichtige houder al gedraaid is, volgt u de stappen “OPEN” en “DRUK”, onder “Dagelijks gebruik” om uw geneesmiddel te krijgen.
Geeft de dosismeter op de Spiolto Respimat nul aan?
De Spiolto Respimat inhalator is geblokkeerd na 60 inhalaties (30 therapeutische doses). Maak uw nieuwe Spiolto Respimat inhalator gereed en gebruik deze.

De dosismeter op de Spiolto Respimat geeft te snel nul aan.
Heeft u Spiolto Respimat gebruikt zoals aangegeven (twee inhalaties/eenmaal daags)?
Bij eenmaal daags twee inhalaties gaat Spiolto Respimat 30 dagen mee.
Heeft u de doorzichtige houder gedraaid voordat u de patroon plaatste?
De dosismeter telt elke draai van de doorzichtige houder, of de patroon geplaatst is of niet.
Heeft u vaak in de lucht gespoten om te controleren of de Spiolto Respimat werkte?
Wanneer u de Spiolto Respimat eenmaal gereed heeft gemaakt voor gebruik, is het bij dagelijks gebruik niet meer nodig om te testen.
Heeft u de patroon in een gebruikte Spiolto Respimat geplaatst?
Plaats altijd een nieuwe patroon in een NIEUWE Spiolto Respimat.

Mijn Spiolto Respimat spuit automatisch.
Was de kap open toen u de doorzichtige houder draaide? Sluit de kap, draai vervolgens de doorzichtige houder.
Heeft u de ontspanner ingedrukt toen u de doorzichtige houder draaide?
Sluit de kap, zodat de ontspanner bedekt is, draai vervolgens de doorzichtige houder.
Bent u gestopt terwijl u de doorzichtige houder draaide, nog voordat deze klikte?
Draai de doorzichtige houder in een continue beweging totdat deze klikt (een halve draai).

Mijn Spiolto Respimat spuit niet.
Heeft u een patroon geplaatst?
Zo niet, plaats een patroon.
Heeft u Draai, Open, Druk minder dan drie keer herhaald nadat u de patroon heeft geplaatst?
Herhaal Draai, Open, Druk drie keer na het plaatsen van de patroon zoals afgebeeld in de stappen 4 tot 6 onder “Gereedmaken voor het eerste gebruik”.
Geeft de dosismeter op de Spiolto Respimat nul aan?
Wanneer de dosismeter 0 aangeeft, dan heeft u al uw medicatie gebruikt en is de inhalator geblokkeerd.
Als uw Spiolto Respimat eenmaal in elkaar is gezet, mag de doorzichtige houder of de patroon niet meer worden verwijderd. Plaats altijd een nieuwe patroon in een NIEUWE Spiolto Respimat.