Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd. Dit komt door ontstekingen en beschadigingen aan de luchtwegen en/of verkramping van de luchtwegspieren. Spiolto Respimat is een bronchusverwijder. Het wordt als onderhoudsbehandeling voorgeschreven aan volwassen COPD patiënten.

Spiolto Respimat bevat de werkzame stoffen tiotropium en olodaterol. Beide behoren tot de groep geneesmiddelen die langwerkende luchtwegverwijders worden genoemd.

Dosering

Spiolto Respimat is uitsluitend bedoeld voor inhalatie. De patroon kan alleen gebruikt worden in de Respimat inhalator. De aanbevolen dosering voor Spiolto Respimat is een eenmaal daagse dosering van twee inhalaties, elke dag op hetzelfde tijdstip (5 microgram tiotropium en 5 microgram olodaterol). De aanbevolen dosis mag niet overschreden worden. Ook ouderen kunnen deze dosering aanhouden.

Om er zeker van te zijn dat u het geneesmiddel correct gebruikt, kunt u uw huisarts of een andere professionele zorgverlener om een demonstratie vragen. Onder de button Hoe gebruik ik Spiolto Respimat zijn alle handelingen stapsgewijs uiteengezet.

Waar moet ik op letten

  • Spiolto Respimat is een bronchusverwijder voor de behandeling van COPD bij volwassen patiënten. Het middel is niet bedoeld voor mensen met astma. De werkzaamheid en veiligheid bij mensen met astma is niet onderzocht.
  • Spiolto Respimat is ontwikkeld als onderhoudsbehandeling. Gebruik het daarom nooit bij een plotselinge aanval van kortademigheid of een piepende ademhaling. Als het goed is heeft uw arts u hiervoor een ander inhalatiemiddel gegeven, zogeheten rescue-medicatie.
  • Net als bij andere inhalatie-medicatie kunnen sommige patiënten na inhalatie last krijgen van een onverwacht beklemd gevoel op de borst, hoesten, piepen of kortademigheid. Dit kunnen symptomen zijn van een aandoening die bronchospasme heet. Als deze klachten niet snel overgaan, stop dan met het gebruik van Spiolto Respimat en neem contact op met uw arts.
  • Zorg dat er geen medicatie in uw ogen komt. Gebeurt dat wel, dan kan nauwekamerhoekglaucoom, oogpijn, tijdelijk wazig zien, visuele halo’s of gekleurde beelden gecombineerd met rode ogen optreden of verergeren. Stop in die gevallen eveneens met Spiolto en raadpleeg een arts.
  • Een droge mond, een bijwerking die soms optreedt bij het gebruik van Spiolto Respimat, kan op de lange termijn leiden tot tandbederf/cariës. Daarom is het raadzaam uw gebit goed schoon te houden. Tip: bij een droge mond kan het kauwen van suikervrije kauwgum of het drinken van een glas water helpen.
  • Net als bij andere geneesmiddelen kunnen soms acute overgevoeligheidsreacties optreden. Neem in dat geval, en ook als u last krijgt van bijwerkingen die met het hart te maken hebben (zoals een versnelde hartslag, verhoging van de bloeddruk en/of verergering van symptomen als pijn op de borst) direct contact op met uw arts.

Wat zijn de bijwerkingen

Mensen die dit medicijn gebruiken, kunnen soms last krijgen van bijwerkingen, zoals slapeloosheid, duizeligheid en  hoofdpijn, maar ook hartritmestoornissen, een snellere hartslag, hartkloppingen of verhoogde bloeddruk. Er kunnen ook andere bijwerkingen optreden. Meer informatie over bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter. Meld alle bijwerkingen aan uw arts of apotheker. Ook als u klachten krijgt die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl).