De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte). COPD is een langdurige longziekte die kortademigheid en hoesten veroorzaakt. De term omvat zowel chronische bronchitis als emfyseem.

Chronische bronchitis is een ontsteking aan de luchtwegen en wordt gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm. Emfyseem is een longaandoening als gevolg van verlies van elasticiteit van het longweefsel, met als gevolg ernstige kortademigheid.

www.luchtpunt.nl