Spiolto Respimat hoort farmacotherapeutisch in de categorie geneesmiddelen voor obstructieve longziekten, adrenergica in combinatie met anticholinergica.

Het is een inhalatieoplossing met een vaste dosiscombinatie van een langwerkende muscarinereceptorantagonist, tiotropium, en een langwerkende bèta2-adrenerge agonist, olodaterol (LAMA/LABA). De werkzame dosis wordt afgegeven via de zachte-nevelinhalator. De afgegeven dosis is per inhalatie 2,5 microgram tiotropium (als bromidemonohydraat) en 2,5 microgram olodaterol (als hydrochloride). De afgegeven dosis is de dosis die het mondstuk verlaat en dus ook de dosis die de patiënt inhaleert.

De twee werkzame stoffen bieden dankzij hun verschillende werkingsmechanisme een aanvullende bronchusverwijding. Omdat muscarinereceptoren prominenter aanwezig lijken in de centrale luchtwegen en ß2-adrenerge receptoren een hogere expressie hebben in de perifere luchtwegen, zou een combinatie van tiotropium en olodaterol moeten zorgen voor een optimale bronchusverwijding in alle delen van de longen.

Tiotropium

Tiotropiumbromide is een langwerkende, selectieve muscarinereceptorantagonist.

Olodaterol

Olodaterol heeft het preklinische profiel van een langwerkende, selectieve bèta2-adrenerge receptoragonist (LABA) met snel intredende werking en een werkingsduur van ten minste 24 uur. In de klinische geneeskunde spreekt men doorgaans van een bètamimeticum.

SmPC Spiolto Respimat

De teksten op deze pagina komen uit de SmPC van Spiolto Respimat.