Spiolto Respimat hoort farmacotherapeutisch in de categorie geneesmiddelen voor obstructieve longziekten, adrenergica in combinatie met anticholinergica.

Spiolto Respimat is een inhalatieoplossing met een vaste dosiscombinatie van een langwerkende selectieve muscarinereceptorantagonist, tiotropium, en een langwerkende selectieve bèta2-adrenerge agonist, olodaterol (LAMA/LABA).

De werkzame dosis wordt afgegeven via de zachte-nevelinhalator. De afgegeven dosis is per inhalatie 2,5 microgram tiotropium (als bromidemonohydraat) en 2,5 microgram olodaterol (als hydrochloride). De afgegeven dosis is de dosis die het mondstuk verlaat en dus ook de dosis die de patiënt inhaleert.

Tiotropium

Tiotropiumbromide is een langwerkende, selectieve muscarinereceptorantagonist. Het heeft een gelijke affiniteit voor de subtypen M1 tot M5. In de luchtwegen vertoont tiotropiumbromide een competitieve en reversibele binding aan de M3-receptoren in het bronchiale gladde spierweefsel, daarmee het cholinerge (bronchoconstrictieve) effect van acetylcholine antagonerend, hetgeen leidt tot relaxatie van de bronchiale gladde spieren.

Olodaterol

Olodaterol heeft het preklinische profiel van een langwerkende, selectieve bèta2-adrenerge receptoragonist (LABA) met snel intredende werking en een werkingsduur van ten minste 24 uur. In de klinische geneeskunde spreekt men doorgaans van een bètamimeticum.

SmPC Spiolto Respimat